Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

Dane personalne

dr hab. Joanna Nizioł

Dane z Bazy ekspertów Politechniki Rzeszowskiej:

  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • Nauki chemiczne: spektrometria mas (MALDI MS, LDI-MS, LC-ESI/ToF-MS), obrazowanie MS, biomarkery nowotworowe, wielowymiarowa analiza statystyczna, analiza związków małocząsteczkowych, lipidomika, metabolomika

Informacje w bazie Nauka Polska / Ludzie Nauki

Życiorys naukowy

POSIADANE DYPLOMY I STOPNIE NAUKOWE

20.04.2022 - Uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria chemiczna, nadanego przez Radę Dyscypliny Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Osiągnięcie naukowe zgłoszone do postępowania habilitacyjnego obejmowało cykl 10 powiązanych tematycznie artykułów naukowych pod wspólnym tytułem: „Zastosowanie spektrometrii mas z miękką jonizacją w analizie związków małocząsteczkowych”

25.02.2015 - Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Temat rozprawy doktorskiej: "Borowe pochodne nukleozydów i nukleotydów". Rozprawa doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

17.06.2008 - Uzyskanie tytułu magistra chemii. Studia magisterskie (jednolite, pięcioletnie 10.2003 – 06.2008), Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii. Panel specjalizacyjny: chemia biologiczna. Temat pracy magisterskiej: Struktura podjednostkowa bakteryjnej anteny fotosyntetycznej LH1. Praca magisterska wykonana w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin na Wydziale Biochemii Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem prof. dr hab. Leszka Fiedora

 INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU

Od 08.12.2020 Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Polimerów i Biopolimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

10.2016 – 11.2020 Adiunkt w Zakładzie Polimerów i Biopolimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

10.2016 – 09.2016 Asystent w Zakładzie Polimerów i Biopolimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

10.2015 – 09.2016 Asystent w Pracowni Chemii Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w pełnym wymiarze czasu pracy.

03.2015 – 09.2015 Starszy specjalista naukowo-techniczny w Pracowni Chemii Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

09.2012 – 02.2015 Starszy referent techniczny w Pracowni Chemii Bioorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

01.2010 – 08.2012 Starszy referent techniczny w Centrum Biotechnologicznym Katedry Biochemii i Biotechnologii na Wydziale Chemicznym, Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

2.2009 – 10.2009 Staż absolwencki w Centrum Biotechnologicznym Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Chemicznego, Politechniki Rzeszowskiej na stanowisku asystenta 

STAŻE I WYJAZDY NAUKOWE

01.08 – 18.08.2018 The University of Montana, Center for Biofilm Engineering and Department of Chemical and Biological Engineering, wyjazd naukowy w ramach współpracy z zespołem prof. J. Sunnera oraz Iwony Beech

22.06 – 03.07.2017 Universidade Federal de Ouro Preto, wyjazd naukowy w ramach współpracy z zespołem prof. Orlando Santosa oraz prof. Katiane Nogueira, w ramach Programu Erasmus+

13.01 – 15.03.2016 The University of Oklahoma, Department of Microbiology and Plant Biology, staż naukowy w zespole prof. J. Sunnera i prof. Iwony Beech w zakresie obrazowania MS z wykorzystaniem metody LASCA oraz profilowania metabolomicznego materiału biologicznego.

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

01.12.2022 Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za osiągnięcia naukowe

12.08.2020 Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za osiągnięcia naukowe

22.11.2019 Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za osiągnięcia naukowe

20.11.2018 Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za osiągnięcia naukowe

30.11.2017 Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza za osiągnięcia naukowe

09.12.2016 Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora

ORCID ID: 0000-0002-4783-8615

Google Scholar

Scopus 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję